Begin / rozpoczęcie: 28.02.2020 20:00

Ende / zakończenie 01.03.2020 14:00

Kosten/ Koszt: 50€

Alter/ Wiek 12-14

Was du nicht vergessen solltest: Bibel, etwas zum Schreiben, Schlafsack, warme Kleidung (auch im Sommer) und wenn du gerne Fußball/American Football spielst, Sportkleidung.

Czego nie powinieneś zapomineć: Biblia, coś do pisania, śpiwór, ciepłe ubranie (nawet w lecie) i jeśli lubisz piłkę nożną / futbol amerykański, odzież sportową.

Spotkanie zaczyna się kolacją w piątek o godzinie 20 i kończy obiadem w niedzielę o 14.

Anmeldung / Zameldowanie

Anmeldeschluss /Koniec zapisów : 21.02.2020


ja / taknein / nie


ja / taknein / nie


deutschpolskiJa/TakNein egal/ Nie obojętnie

Bitte trage die Namen und Nachnamen der Personen ein, mit denen du im Zimmer sein willst (keine Garantie!) / Proszę wpisz imiona i nazwiska osób z którymi chciałbyś być w pokoju (nie gwarantujemy!)


Ja/TakNein / Nie

Bitte trage alle Allergien, Unverträglichkeiten oder Krankheiten ein, von denen wir wissen sollten / Proszę wpisz alergie,nietolerancje lub choroby o których powinniśmy wiedzieć


Aus einigen Orten in Deutschland werden Anfahrten über Fahrgemeinschaften, Bus oder Zug organisiert mit eventuellem finanziellen Zuschuss aus den dortigen Pfarreien. Deine Daten werden an den Verantwortlichen für die Fahrt weitergegeben, dieser wird dich rechtzeitig kontaktieren.
Falls du deine Anfahrt selber organisierst, dann wähle bitte für die Anmeldung „Sonstige/Inny“
/ Z niektórych miejsc w Niemczech organizowane są przejazdy carpoolingiem, autobusem lub pociągiem z ewentualnymi dotacjami finansowymi z tamtejszych parafii. Twoje dane zostaną przekazane osobie odpowiedzialnej za podróż, która skontaktuje się z Tobą w odpowiednim czasie
Jeżeli jednak samemu zorganizujesz sobie dojazd to proszę wybrać „Sonstige/Inny”


Es ist notwendig, dass du die unten platzierte Einverständniserklärung zum Jugendtreffen mitbringst. Wenn sie nicht vorliegt, können wir keine Verantwortung für dich übernehmen.
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
(deutsch)

Musisz przynieść poniżej umieszczony formularz, podpisany na spotkanie młodzieżowe. W przeciwnym razie nie ponosimy za ciebie odpowiedzialności.
ZGODA RODZICÓW (polski)

Ich bringe die Einverständniserklärung mit/ Wezmę ze sobą zgodę rodziców


Regeln auf deutsch
Zasady po polsku


Datenschutz/ ochrona danych osobowych

Kategorien: Allgemein