Zapraszamy na Oaze 1° i 2° stopnia!

Kiedy? 1.-17. sierpnia 2022
Kto? 1° stopien: młodzież od 14 lat; 2° stopien: młodzież od 15 lat
Gdzie? Carlsberg 67316, Kreuzweg 28

Cena: 385€

Zameldowania przyjmujemy do 30 czerwca 2022

Oaza to rekolekcje dla młodych z Ruchu Światło-Życie, które są oferowane w różnych stopniach. Warunkiem uczestnictwa w wyższych stopniach jest ukończenie wcześniejszych stopni.

Zapraszamy żeby poznać wiarę i kościół bliżej w błogosławionym czasie i miłej wspólnocie.


  *pola obowiązkowe


  TakNie


  TakNie
  NiemieckiPolski


  TakNie

  Konieczne jest przyniesienie na Oazę formularza zgody zamieszczonego poniżej. Bez niegeo, nie możemy brać za Ciebie żadnej odpowiedzialności.  Informacje na temat ochrony danych można znaleźć pod adresem
  https://licht-leben-jugend.de/datenschutz/  Reguły znajdują się poniżej w pliku PDF.

  Kategorie: Allgemein