1. Obowiązkowy udział w każdym punkcie programu
 2. Ponieważ jesteśmy dużą wspólnotą, traktujemy się wzajemnie z szacunkiem i pomagamy sobie (np. dyżur w kuchni)!
 3. Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami każdej animatorki i każdego animatora!
 4. Punktualność: Bardzo ważne jest, aby każdy punkt zaczynał się na czas, gdyż mamy napięty program. Z tego wzgledu wszyscy uczestnicy powinni sie wybrać do następnego punktu programu, jak tylko zabrzmi dzwonek.
 5. Należy przestrzegać ciszy nocnej!
  Cisza nocna = wszyscy są w pokoju, nikt już nie idzie do łazienki, rozmowy prowadzone są tylko cicho.
 6. Na terenie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia!
 7. Opuszczanie terenu po modlitwie wieczornej jest zabronione! Jeśli chcesz opuścić teren podczas dużej przerwy, musisz poinformować o tym swoją animatorke lub swojego animatora!
 8. Telefony komórkowe powinne być wyłączone lub w najlepszym przypadku pozostawione w pokoju przez cały czas programu, zwłaszcza podczas Mszy Świętej.
 9. Wszyscy jesteśmy gośćmi w Marianum Carlsberg i dlatego mamy przede wszystkim szacunek do osób z Diakonii Stałej. Ponadto zwracamy uwagę na czystość tzn. każdy ponosi odpowiedzialność za swoje śmieci!
 10. W pokojach dziewcząt znajdują się tylko dziewczyny, w pokojach chłopaków – tylko chłopaki! Pokoje dziewcząt znajdują się od Kawiarenki do Kaplicy, a pokoje chłopców od łazienki męskiej do końca korytarza.
 11. Prosimy o odpowiedny ubiór na Mszę Świętą! Oznacza to, że nie ubieramy japonek lub klapek, ale normalne buty. Należy również przykryć kolana (-> chłopcy obowiązkowo długie spodnie; nie dresowe!) i ramiona!