‼️?? Kochani!
Jak niektórzy z Was zapewne wiedzą, od lat w weekend Niedzieli Palmowej odbywają się nasze spotkania młodzieżowe. Ponieważ my, Wasi animatorzy, chcemy utrzymać tę tradycję przy życiu, mamy pewną propozycję: 27.marca o godzinie 14:30 odbędzie się kolejne spotkanie online na Zoom ?.
Szykujcie się na prawdziwy ✨ Carlsberg-Feeling ✨.
Jak zawsze będziemy się modlić, słuchać wykładów, uwielbiać i dzielić się swoimi myślami. Dołącz do nas i zaproś kolegę lub koleżankę. ☺️?Link na Zoom będę w dniu spotkania również tutaj opublikowany.

‼️?? Ihr Lieben!
Wie einige von euch sicherlich wissen, fanden bisher jahrelang Jugendtreffen am Palmsonntagswochenende statt. Da wir, eure Animatoren, diese Tradition am Leben erhalten möchten, haben wir uns etwas überlegt:
Am 27.03.21 um 14.30 Uhr findet wieder ein Online-Treffen auf Zoom statt ?.
Macht euch bereit für echtes ✨ Carlsbergfeeling ✨.
Wie immer werden wir gemeinsam beten, Vorträge hören, lobpreisen und uns austauschen. Sei dabei und lad jemanden ein!
☺️?Der Zoom-Link wird am Tag des Treffens ebenfalls hier veröffentlicht.

Kategorien: Allgemein